טייחיםWeber

WeberIP610

טיח תשתית ליישום ממוכן על משטחים מסורתיים

WeberMIX MB95f

טיח מיושם ידנית, עם חלקיקים בגודל בינוני או דק, למשטחים מסורתיים