מערכות שימורFresco

מערכת שימור טיח מסיר לחות צמנטי

מערכת טיח מסיר לחות  צמנטית

weber calce MP2.5 : כיחול
WEBER san evoluzione : הרבצה
WEBER san evoluzione : מיישרת
WEBER san finitura : שליכט
WEBER prim silicato : גמר
weber cote silicacover L : צבע

מערכת שיקום בטון

מערכת לשיקום בטון

weber tec fer :  מגן למוטות
weber tec ripara 60 : גמר
keim – concretal lasur : צבע

מערכת שיקום וחיזוק אבן כורכר

מערכת שיקום וחיזוק אבן כורכר

weber calce iniezione : גראוט להזרקה
רזנטה / weber calce MP2.5 : כיחול
OH חיזוק: קונסולידטור
הגנה: סילר סלוקסן