טייחיםWeber

הטיח משמש שיכבת גמר לחזיתות פנימיות וחיצוניות של קירות מבנים.

תפקיד הטיח לשמש שכבת הקרבה המגנה על, ואוטמת את ליבת הקיר. הטיח משמש גם מדד למצבו הפיזי של המבנה – תופעות המתרחשות בליבת הקיר נגלות דרכו, החל מתנודות במבנה היוצרות בין השאר סדקים והתנתקויות וכלה בתהליכים כימיים המתבטאים בשינויים בגוון, טקסטורה ויציבות.
הטיח מיוצר מאגרגטים (אבן גרוסה) וחומר מקשר. החומר המקשר בעיקר בין המלאנים (האגרגטים הגרוסים) ומקרים מסוימים נקשר גם אל המצע – תלוי במצע ובהרכב חומרי תערובת הטיח.הבחירה של הרכב הטיח ואופן היישום שלו תלויה בחומר של האלמט עליו הטיח מיושם, וסוג הגמר הרצוי.

WeberIP610

טיח תשתית ליישום ממוכן על משטחים מסורתיים

WeberMIX MB95f

טיח מיושם ידנית, עם חלקיקים בגודל בינוני או דק, למשטחים מסורתיים