מערכות שימורFresco

מטרת השימור הנה ליצור סביבה עשירה ואיכותית יותר

סביבה שמכילה גם שכבות מהעבר, סביבה מעניינת יותר, שבהרכב העיצובי שלה, הבתים הישנים משמשים כדי ליצור מקום איכותי עם חוויה, מקום שנותן ביטוי פיסי לזהות מקומית, מקום בעל אופי משלו. 
השימור עוזר לאנשים למצב את עצמם בסביבה, ביחס למקום ולזמן, ומאפשר חיבור של הריקמה החברתית העכשווית, עם המורשת שקדמה לה.
 
מערכת שימור טיח מסיר לחות צמנטי

מערכת טיח מסיר לחות  צמנטית

weber calce MP2.5 : כיחול
WEBER san evoluzione : הרבצה
WEBER san evoluzione : מיישרת
WEBER san finitura : שליכט
WEBER prim silicato : גמר
weber cote silicacover L : צבע

מערכת שיקום בטון

מערכת לשיקום בטון

weber tec fer :  מגן למוטות
weber tec ripara 60 : גמר
keim – concretal lasur : צבע

מערכת שיקום וחיזוק אבן כורכר

מערכת שיקום וחיזוק אבן כורכר

weber calce iniezione : גראוט להזרקה
רזנטה / weber calce MP2.5 : כיחול
OH חיזוק: קונסולידטור
הגנה: סילר סלוקסן