פריימרים ומשלימיםFresco

מגוון פריימרים ומשלימים

פריימר אוניברסליFresco

צבע יסוד בעל כושר היקשרות גבוה מתאים למערכת צבע גמיש ולתשתיות סופגות

פריימר מינראלי Fresco

יסוד קושר מינרלי על בסיס סילוקסאן לחיזוק תשתיות, לבקרת הספיגה המאפשר היקשרות לציפויים. 

אנטי קראקFresco

טיח מיוחד המתאים למילוי ומניעת סדקים בקירות.

פריימר אקריליFresco

יסוד קושר אקרילי על בסיס מים לחיזוק תשתיות, לבקרת הספיגה המאפשר היקשרות לציפויים וצבעים עליונים.