Logo_Partner_4c

שימור מבנים

שימור מבנים – למה מתכוונים?

כאשר אנחנו מדברים על שימור מבנים, בדרך כלל מתכוונים לשיקום כולל שימוש חדש ומותאם למבנה ישן. מהן הדרישות הבסיסיות במקרה זה?

הדרישה היא לשמור על הערכים האסתטיים האותנטיים של המבנה ובו זמנית לאפשר שימוש בן זמננו במבנה. מכאן נובעת דרישה להתאמות פיסית של המבנה בשלושה תחומים:

1. תכנון פונקציונלי – התאמה לשימוש המוצע.
2. תכנון מערכות – הכנסת מערכות מודרניות של אינסטלציה, מיזוג אויר, חשמל, תקשורת וכד' לבנין.
3. הבטחת היציבות הסטאטית של המבנה – תכנון קונסטרוקטיבי.

ההצדקה לשימוש חדש במבנה ישן היא, שרק בנין חי, שמתקיימת בו פעילות יוצרת אמיתית, משמר בעצם את המורשת, באופן שמצדיק את השימור. לא מדובר כאן בשימור מצבות מהעבר אלא על חיים כאן ועכשיו עם מבט על מורשת התרבות.

החלטה זו יוצרת צורך בהתאמות לתפקוד מודרני. התכנון הפונקציונאלי החדש דורש התאמות פיסיות, הן בתכנון פיסי של המבנה (שטחים, חללים, חיוץ, פתחים) והן בהכנסת מערכות, כפי שפורטו לעיל.שימור

קונקריטל בלאקKEIM

צבע מינרלי סיליקטי לציפוי בטון בשחור אינטנסיבי

קונקריטל לזורKEIM

צבע לבטון חשוף KIEM Concetal-Lasur

צבע לבטון חשוף קונקריטל בייסKEIM

צבע לבטון חשוף תוסף נטול פיגמנטים למערכת KEIM Concretal-Lasur לקביעת גימור בשקיפות הרצויה.מתאים לשימור בטון אדריכלי ברוטליזים

צבע סיליקטי מינראלי גרניטלKEIM

 צבע  מינראלי איכותי דוחה מים לקירות חיצוניים, עמיד בפני פגעי מזג האויר וידידותי לסביבה.

רויאלןKEIM

צבע מינרלי סיליקטי, דוחה מים, בעל עבירות גבוהה לאדי מים. מתאים לסביבה ימית קורוזיבית מגן מפני השפעות סביבתיות.

שיקום בטון בבית האיכרים, ת"א